Kronolive - Tiempos Online, tiempos en directo

Rallysprint Afició de Calvià - Trofeo DibautoPlus - Tiempos

Filtro:
 
# Equipo TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 Total
1 Jose Martorell
Tomeu Fluxá
03:21.0
(1º)
08:21.0
(7º)
03:15.0
(1º)
             03:14.0
(1º)
06:54.0
(1º)
03:20.0
(1º)
07:03.0
(1º)
35:28.0
(1º)
2 Alberto Seguí
Toni Reynes
03:33.0
(9º)
08:17.0
(5º)
03:25.0
(7º)
             03:25.0
(6º)
07:10.0
(4º)
03:26.0
(8º)
07:19.0
(9º)
36:35.0
(6º)
3 Jordi Santandreu
Jaume Más
03:33.0
(12º)
08:18.0
(6º)
03:23.0
(4º)
             03:28.0
(9º)
07:15.0
(7º)
03:24.0
(7º)
07:07.0
(4º)
36:28.0
(5º)
4 Angel Verger
Marc Bennasar
03:33.0
(13º)
08:32.0
(10º)
03:31.0
(14º)
             03:31.0
(13º)
07:26.0
(12º)
03:31.0
(14º)
07:23.0
(10º)
37:27.0
(10º)
5 Lorenzo Andreu
Patrick Andreu
03:26.0
(3º)
08:05.0
(1º)
03:22.0
(3º)
             03:23.0
(4º)
07:04.0
(2º)
03:21.0
(4º)
07:07.0
(5º)
35:48.0
(2º)
6 Antonio D. Garcia
Guillermo Cuart
03:29.0
(6º)
08:14.0
(2º)
03:23.0
(5º)
             03:22.0
(3º)
07:08.0
(3º)
03:20.0
(2º)
07:03.0
(2º)
35:59.0
(9º)
(01:20)
7 Jaime Martorell
David Fernández
03:26.0
(4º)
01:28:37.0
(60º)
                                                                             
8 Pep Lluc Laville
Jaume Llinas
03:34.0
(14º)
08:22.0
(8º)
03:27.0
(10º)
             03:44.0
(30º)
07:19.0
(10º)
03:26.0
(10º)
07:12.0
(7º)
37:04.0
(8º)
9 Oscar Fernández
José Javier Gálvez
03:22.0
(2º)
08:16.0
(4º)
03:21.0
(2º)
             03:21.0
(2º)
07:10.0
(5º)
03:20.0
(3º)
07:08.0
(6º)
35:58.0
(3º)
10 Nadal Galiana
Gabriel Flores
03:28.0
(5º)
08:16.0
(3º)
03:25.0
(6º)
             03:24.0
(5º)
07:11.0
(6º)
03:23.0
(5º)
07:06.0
(3º)
36:13.0
(4º)
11 Alberto Caracuel
Pere Antoni Borrás
03:31.0
(7º)
08:26.0
(9º)
03:27.0
(8º)
             03:28.0
(8º)
07:18.0
(9º)
03:24.0
(6º)
12:15.0
(47º)
41:49.0
(34º)
12 José María Albal
Sara Donate
03:38.0
(17º)
08:40.0
(14º)
03:32.0
(15º)
             03:34.0
(16º)
07:38.0
(20º)
03:36.0
(18º)
07:38.0
(16º)
38:16.0
(14º)
14 Francisco J. Mari
Patrcia Roig
03:44.0
(27º)
08:47.0
(19º)
03:38.0
(20º)
             03:36.0
(18º)
07:40.0
(22º)
03:41.0
(24º)
07:44.0
(20º)
38:50.0
(18º)
15 Guiem Riera
Mateu Mestre
                                                                                                       
16 Javier Matías
Lluc Feliu
03:38.0
(18º)
11:29.0
(59º)
09:33.0
*SR
             03:38.0
(19º)
07:40.0
(23º)
03:31.0
(13º)
07:34.0
(15º)
47:03.0
(45º)
17 Antoni Joan Vicens
Antoni Estelrich
03:37.0
(16º)
                                                                                          
18 Toni Pizá
Teresa Pizá
03:35.0
(15º)
08:48.0
(21º)
03:31.0
(13º)
             03:32.0
(14º)
07:32.0
(15º)
03:33.0
(16º)
07:39.0
(18º)
38:10.0
(13º)
19 Jaime Carbonell
Barbara Sastre
03:41.0
(20º)
08:47.0
(20º)
03:37.0
(18º)
             03:32.0
(15º)
07:34.0
(16º)
03:38.0
(19º)
07:33.0
(14º)
38:22.0
(20º)
(01:00)
20 Miguel Verger
Sión Verger
03:41.0
(21º)
08:41.0
(15º)
03:28.0
(11º)
             03:27.0
(7º)
07:26.0
(11º)
03:27.0
(11º)
07:29.0
(12º)
37:39.0
(12º)
21 Arnau Bisquerra
Demetrio Lladó
03:47.0
(30º)
09:03.0
(27º)
03:42.0
(26º)
             03:44.0
(29º)
07:45.0
(24º)
03:46.0
(30º)
07:52.0
(25º)
39:39.0
(24º)
22 David Sanchez
Juan A. Grimalt
03:43.0
(24º)
08:56.0
(23º)
03:42.0
(27º)
             03:42.0
(26º)
07:45.0
(25º)
03:43.0
(27º)
07:56.0
(28º)
39:27.0
(22º)
23 TACHO
Pedro Mayol
03:31.0
(8º)
08:33.0
(11º)
03:27.0
(9º)
             03:29.0
(10º)
07:17.0
(8º)
03:26.0
(9º)
07:16.0
(8º)
36:59.0
(7º)
24 Pedro A. Rosique
Juan Bibiloni
03:33.0
(10º)
08:37.0
(13º)
03:33.0
(16º)
             03:31.0
(12º)
07:28.0
(13º)
03:32.0
(15º)
            
25 Javier Martin
Kiko Ferragut
03:33.0
(11º)
08:33.0
(12º)
03:28.0
(12º)
             03:30.0
(11º)
07:30.0
(14º)
03:29.0
(12º)
07:26.0
(11º)
37:29.0
(11º)
26 José Manuel Barea
Julián Gómez
03:41.0
(22º)
08:43.0
(16º)
03:39.0
(21º)
             03:39.0
(21º)
07:36.0
(17º)
03:39.0
(21º)
07:32.0
(13º)
38:29.0
(15º)
27 David Valdivia
Juan Sanna
04:01.0
(51º)
09:20.0
(41º)
03:53.0
(39º)
             05:07.0
(56º)
08:24.0
(43º)
03:52.0
(34º)
08:14.0
(38º)
42:51.0
(40º)
28 Daniel Lozano Q.
Rudy Henssen
03:44.0
(28º)
09:00.0
(26º)
03:45.0
(30º)
             03:40.0
(22º)
                                      
29 Victor Costa
Cristian Marí
03:54.0
(39º)
09:11.0
(33º)
03:49.0
(32º)
             03:49.0
(34º)
                                      
30 Pedro Vila
Antoni Abraham
03:42.0
(23º)
09:45.0
(51º)
03:49.0
(33º)
                                                                
31 Tomeu Roig
Adan Llinás
03:49.0
(36º)
                                                                                          
32 Cristian Chicano
Javier Aldana
03:48.0
(34º)
09:06.0
(29º)
03:45.0
(31º)
             03:41.0
(24º)
07:57.0
(32º)
03:42.0
(25º)
07:51.0
(23º)
39:50.0
(25º)
33 Antonio Fiol
Marc Fons
14:20.0
(66º)
                                                                                          
34 Alejandro Oliver
Jose M. Bermúdez
03:47.0
(31º)
08:54.0
(22º)
03:40.0
(24º)
             03:42.0
(27º)
07:47.0
(26º)
03:42.0
(26º)
07:45.0
(21º)
39:17.0
(19º)
35 Francisco Barberá
Joan Toni Gomila
04:01.0
(52º)
09:16.0
(39º)
03:59.0
(46º)
             04:42.0
(55º)
08:35.0
(45º)
03:59.0
(42º)
08:05.0
(35º)
42:37.0
(38º)
36 Ivan Colom
Carlos Luna
04:00.0
(50º)
09:23.0
(42º)
03:55.0
(43º)
             03:58.0
(44º)
                                      
37 Cesar Tur
Micaela Tur
04:25.0
(64º)
10:15.0
(56º)
04:10.0
(52º)
             04:13.0
(50º)
08:40.0
(47º)
04:03.0
(44º)
08:26.0
(43º)
44:12.0
(42º)
(00:10)
38 Capi Saiz
Javier Carbajo
04:02.0
(53º)
09:36.0
(44º)
03:54.0
(42º)
             03:52.0
(38º)
08:19.0
(41º)
03:53.0
(38º)
08:15.0
(39º)
41:51.0
(35º)
39 Francisco Garrido
Sebastián Estarás
03:54.0
(40º)
09:11.0
(34º)
03:51.0
(35º)
             03:52.0
(39º)
08:01.0
(33º)
03:52.0
(35º)
07:52.0
(26º)
40:33.0
(29º)
40 Marcos Márquez
Dakota Márquez
03:46.0
(29º)
08:43.0
(17º)
03:40.0
(25º)
             03:43.0
(28º)
07:39.0
(21º)
                         
41 José V. Torres
Juana Mª Salom
03:43.0
(25º)
08:56.0
(24º)
03:39.0
(22º)
             03:40.0
(23º)
07:52.0
(29º)
03:40.0
(23º)
07:56.0
(29º)
39:26.0
(21º)
42 Pep Munar
Toni Vives
03:47.0
(32º)
08:58.0
(25º)
03:36.0
(17º)
             03:34.0
(17º)
07:37.0
(18º)
03:35.0
(17º)
07:41.0
(19º)
38:48.0
(17º)
43 Andrés Manzano
Javier Diez
04:02.0
(54º)
09:08.0
(30º)
03:52.0
(37º)
             03:51.0
(36º)
07:50.0
(27º)
03:48.0
(32º)
07:47.0
(22º)
40:18.0
(27º)
44 Jaume Llaneras
Juan J. Sánchea
03:40.0
(19º)
08:46.0
(18º)
03:37.0
(19º)
             03:38.0
(20º)
07:37.0
(19º)
03:39.0
(22º)
07:38.0
(17º)
38:35.0
(16º)
45 Miguel A. Febrer
Diego Guzman
04:02.0
(55º)
09:42.0
(47º)
03:56.0
(44º)
             03:55.0
(41º)
08:50.0
(51º)
03:53.0
(39º)
08:25.0
(41º)
42:43.0
(39º)
46 Juan M. Lebrón
Llorenç Garau
04:19.0
(63º)
09:48.0
(52º)
04:11.0
(53º)
             04:12.0
(49º)
08:36.0
(46º)
04:10.0
(46º)
08:25.0
(42º)
43:41.0
(43º)
(02:00)
47 José R. Serrano
Esther Golobardes
03:47.0
(33º)
                                                                                          
48 Jorge Romero
Pablo Costa
03:55.0
(42º)
                                                                                          
49 Antonio Dezcallar
Alfonso Huelamo
                                                                                                       
50 Lorenzo Mayol
Ramon Serna
03:48.0
(35º)
09:42.0
(48º)
03:44.0
(29º)
             03:46.0
(31º)
08:17.0
(39º)
                         
51 Sergio Narvaez
Miguel A. Martínez
03:56.0
(43º)
09:09.0
(32º)
03:53.0
(40º)
             03:50.0
(35º)
08:01.0
(34º)
03:51.0
(33º)
07:55.0
(27º)
40:35.0
(30º)
52 Bartolomé Socias
Juan Antonio Socias
03:56.0
(44º)
09:15.0
(38º)
03:53.0
(41º)
             04:20.0
(52º)
08:23.0
(42º)
03:59.0
(43º)
07:58.0
(30º)
41:44.0
(33º)
53 Carlos Forteza
Lorena Crespo
23:00.0
*SR
01:33:37.0
*SR
04:12.0
(54º)
             04:08.0
(47º)
08:44.0
(49º)
04:05.0
(45º)
08:26.0
(44º)
02:26:12.0
(47º)
54 Biel Ginart
Juan M. Jiménez
03:53.0
(38º)
09:14.0
(36º)
04:24.0
(55º)
             10:07.0
*SR
14:27.0
*SR
03:52.0
(36º)
08:06.0
(36º)
54:03.0
(46º)
55 Alejandro Maza
Judith Seoane
04:08.0
(57º)
09:38.0
(45º)
                                                                             
56 Agabo Palenzuela
Pedro J. Fernández
03:56.0
(45º)
                                                                                          
57 José L. Silvestre
Joan Roig
04:11.0
(58º)
09:54.0
(54º)
04:02.0
(49º)
                                                                
58 Lorenzo Vicens
Estefania Serra
03:50.0
(37º)
09:11.0
(35º)
03:42.0
(28º)
             03:47.0
(32º)
07:55.0
(30º)
03:45.0
(28º)
08:03.0
(34º)
40:13.0
(26º)
59 Carlos Riera
Pep Lluis Ledesma
04:03.0
(56º)
09:16.0
(40º)
03:52.0
(38º)
             03:51.0
(37º)
08:03.0
(35º)
03:47.0
(31º)
07:59.0
(31º)
40:51.0
(31º)
60 Raul Moreno
José G. Calafell
03:58.0
(46º)
09:42.0
(49º)
                          03:54.0
(40º)
08:17.0
(40º)
                         
61 Santiago Socias
Rafael Pacheco
03:59.0
(48º)
09:40.0
(46º)
03:57.0
(45º)
             03:58.0
(45º)
08:09.0
(37º)
03:52.0
(37º)
08:01.0
(33º)
41:36.0
(32º)
62 Antonio Méndez
Rafael Méndez
03:54.0
(41º)
09:08.0
(31º)
04:01.0
(47º)
             03:57.0
(43º)
08:05.0
(36º)
                         
63 Miguel A. Oliver
Miquel Juan
03:59.0
(49º)
09:14.0
(37º)
03:49.0
(34º)
             03:48.0
(33º)
07:56.0
(31º)
03:45.0
(29º)
07:59.0
(32º)
40:30.0
(28º)
65 José Darder
Daniel Forteza
                                                                                                       
66 Rafael Salar
Kike Salar
03:58.0
(47º)
09:32.0
(43º)
03:51.0
(36º)
             03:55.0
(42º)
08:25.0
(44º)
03:54.0
(40º)
08:23.0
(40º)
41:58.0
(36º)
67 Miguel Palou
Antonio Jofre
04:12.0
(59º)
09:52.0
(53º)
04:07.0
(50º)
             04:10.0
(48º)
08:43.0
(48º)
04:17.0
(47º)
08:45.0
(45º)
44:06.0
(41º)
68 Guiem Cantallops
Mateo Tomás
04:18.0
(61º)
09:44.0
(50º)
04:01.0
(48º)
             04:03.0
(46º)
08:15.0
(38º)
03:55.0
(41º)
08:12.0
(37º)
42:28.0
(37º)
69 José Juan
Pau Abraham
03:43.0
(26º)
09:05.0
(28º)
03:39.0
(23º)
             03:41.0
(25º)
07:50.0
(28º)
03:38.0
(20º)
07:51.0
(24º)
39:27.0
(23º)
70 Antonio Palou
Jose Ruiz
04:15.0
(60º)
09:55.0
(55º)
04:09.0
(51º)
             04:16.0
(51º)
08:44.0
(50º)
04:20.0
(48º)
10:28.0
(46º)
46:07.0
(44º)
71 Alejandro Aguilar
Lluis X. Sánchez
04:18.0
(62º)
11:14.0
(58º)
                          04:22.0
(53º)
09:27.0
(52º)
                         
72 Miguel A. Covas
Simón Pons
04:34.0
(65º)
10:29.0
(57º)
04:33.0
(56º)
             04:36.0
(54º)
                                      
73 Juan J.Montenegro
Miquel M. Junyer
                                                                                                       


 
Kronolive.es - Web desarrollada por www.pevisaweb.net - email: info@kronolive.es
X Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies